Dalsvik pensionärsklubb

Funktionärer vid Dalsvik pensionärsklubb 2020

 

Ordförande - obesatt

V.ordf. Carl-Adam Haeggström, 040 836 1579, aba.haeggstrom(at)gmail.com

Sekreterare Inge-Gerd Berghäll, 050 321 6898, inge-gerd.berghall(at)elisanet.fi

V.sekr. Inga-Lill Sinisalmi, 040 716 6164, inga.sinisalmi(at)gmail.com

Kassör Sjolf Florström, 598 096, 0500 812 908, sjolf(at)suomi24.fi 

V.kassör Laila Kanerva,  0400 530161, laila.veralinnea(at)gmail.com 

Funktionärer:

Värdinna Maj-Britt Florström,  598 096, 0400 399 850

V.värdinna Ceidi Raitinen, 598 596, 040 768 1503

Boccia-ledare Marco Ekroth, 0400 953 266, marco.ekroth(at)gmail.com

Ansvarig för medlemsregistret Sjolf Florström, ersättare Inga-Lill Sinisalmi

IT-ansvarig Tor-Erik Lindholm, 0500 10 60 40, teli(at)elisanet.fi

 

 

Kontakter till ESP (Esbo Svenska Pensonärer r.f)

- Ordinarie;

- Ersättare; Carl-Adam Haeggström
 

 

Uppdaterat 2.9.2020

Tor-Erik Lindholm